top of page

1. Melanom 

Melanom se ubraja među najopasnije zloćudne tumore kože,  čija je učestalost u porastu diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj. Taj tumor sve češće se dijagnosticira u mlađoj odrasloj dobi, podjednako u žena i muškaraca. Melanom se može razviti u području madeža, ali češće se razvija na koži na kojoj prethodno nije bilo promjena. Najčešće se pojavljuje u obliku rastuće, smeđe-crne mrlje nepravilnih rubova, a ponekad u obliku ružičaste do crvene ili tamno pigmentirane kvržice ili čvorića koji raste. Melanom se može razviti na bilo kojem dijelu tijela, uključujući vlasište, područje ispod noktiju, u genitalnom području te na dlanovima i tabanima. Takvu promjenu potrebno je što prije pokazati svome liječniku kako bi se utvrdilo postoji li potreba za žurnim kirurškim uklanjanjem. Ukoliko se odstrani u ranom stadiju, melanom se može uspješno liječiti i tada je prognoza dobra. 

Bazocelularni karcinom ili bazaliom je najčešći, ali najmanje opasan zloćudni tumor kože koji je karakterističan za stariju životnu dob. Najčešće se razvija u području glave, kao „ranica“ koja ne cijeli ili kao kvržica prožeta krvnim žilicama, ponekad sa krasticom na površini. Ukoliko se rano dijagnosticira i kirurški odstrani, ovaj tumor najčešće nema nikakvih posljedica za zdravlje.   Ukoliko se ne liječi dulje vrijeme, bazaliom može prodrijeti dublje u okolno tkivo, a vrlo rijetko može metastazirati.

2. Bazocelularni karcinom 

3. Planocelularni karcinom 

Planocelularni karcinom ili spinaliom je drugi najčešći zloćudni tumor kože  koji se, kao i bazaliom, uglavnom razvija dijelovima kože koji su trajno izloženi suncu, poput lica i vlasišta. Ovaj tumor često se razvije iz aktiničkih keratoza, najčešće u obliku uzdignute tvorbe prekrivene čvrstom krastom. Planocelularni karcinom opasniji je od bazocelularnog te se može proširiti u limfne čvorove i druge organe. Ukoliko se odstrani u ranoj fazi, prognoza je dobra. 

4. Aktiničke keratoze 

Aktiničke keratoze (prije nazivane prekanceroze) su lokalizirani oblici karcinoma kože koji se očituju crvenim do crveno-smeđim, često hrapavim ili ljuskavim područjima na koži u osoba starije životne dobi. Uglavnom se razvijaju na područjima izloženim suncu poput lica, vrata, vlasišta, uški te nadlanica. Iako se radi o neagresivnim tumorima, aktiničke keratoze je potrebno liječiti jer  ponekad mogu prijeći u invazivni planocelularni karcinom.

4 vrste opasnih promjena na koži

bottom of page